telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201

Informatii privind externarea

Se produce programat, la expirarea celor 17 zile de spitalizare aprobate prin normele metodologice de aplicare a contractului cadru, prin semnarea cu cardul electronic si validare in PIAS.

Documentele primite la externare:
  • Bilet de iesire din spital / scrisoare medicala
  • Decontul de cheltuieli efectuate pe perioada spitalizarii
  • Concediu medical – la nevoie
  • RP - la nevoie