telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201
Spitalul Dezna » Anunturi » Achizitie publica

Achizitie publica

Miercuri, 22 Februarie 2017

SPITALUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE "DR.CORNELIU BARSAN" DEZNA, cu sediul in loc. Dezna, Str.Sperantei, Nr.5, jud.Arad, doreste achizitionarea  de diverse medicamente , de la farmacii autorizate care sa-si asume prestarea de servicii farmaceutice constand in:
  • PRIMIREA CONDICILOR DE PRESCRIERE MEDICAMENTE IN ZIUA EMITERII LOR
  • AMBALAREA IN PLICURI INDIVIDUALE CF. CONDICILOR SI INSCRIPTIONAREA CU DENUMIRE MEDICAMENT, CANTITATE, NUME PRENUME PACIENT, NR. FO, PERIOADA DE ADMINISTRARE, DATA EXPIRARII SI MODUL DE ADMINISTRARE.
  • LIVRAREA MEDICAMENTELOR SE VA FACE IN MAX.24 ORE DE LA PRIMIREA CONDICILOR, LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE.
  • FURNIZORUL VA PUNE LA DISPOZITIA ACHIZITORULUI "CENTRALIZATORUL LUNAR AL ACHIZITIILOR" DISTINCT PE MEDICAMENTE CARE VA CONTINE: - D.C.I., DENUMIRE COMERCIALA, FORMA FARMACEUTICA, CONCENTRATIA,NR. SI DATA AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATA,COMERCIALIZARE, FORMA DE AMBALARE,CANTITATEA ACHIZITIONATE/LUNA/U.M., PRET DE ACHIZITIE /U.M., VALOARE TOTALA D.C.I, VALOARE TOTALA CENTRALIZATOR.
Criteriul de adjudecare: pretul cel mai scazut, prestarea serviciilor gratuita.

Lista cu denumirile comerciale si cantitatile estimate, atasata.

Contractul va putea fi prelungit prin act aditional, in conditiile legii.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 24.02.2017. Ofertele vor fi publicate in SEAP.

Informatii suplimentare: Malea Camelia, Tel. 0747.087.912

Documente: