telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201

Informatii publice

Persoana desemnata in cadrul Spitalului de Recuperare Neuromotorie "Dr.Corneliu Barsan" Dezna, pentru informare si relatii publice, in conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare este Malea Camelia - referent de specialitate gr.I.
Purtator de cuvant desemnat -Malea Camelia-referent de specialitate , gr.I.

Telefon: 0257.312.617

E-mail solicitări petenți: relatii.publice@spitaluldezna.ro

E-mail solicitări presă: presa@spitaluldezna.ro