telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201

Informatii publice

Persoana desemnata in cadrul Spitalului de Recuperare Neuromotorie "Dr.Corneliu Barsan" Dezna, pentru informare si relatii publice, in conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare este Malea Camelia - referent de specialitate gr.I.
Purtator de cuvant desemnat -Malea Camelia-referent de specialitate , gr.I.

Telefon: 0257.312.617

Program de audienta Manager: Miercuri 11-12

E-mail: spitaluldezna@yahoo.com

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Persoana care se consideră  vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă  în termen de  30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia . (Parte din PS- Accesul la informatiile de interes public)