telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201
Spitalul Dezna » Anunturi » Anunt Nr. 770 / 21.03.2023

Anunt Nr. 770 / 21.03.2023

Marți, 21 Martie 2023

Spitalul de Recuperare Neuromotorie “dr. Corneliu Barsan “ Dezna, in conformitate cu HG. 1366/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ordinul 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor prind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar si Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, organizează în data de 04 aprilie 2023, orele 10,00, la sediul unităţii, examen de promovare in grad professional din Consilier juridic debutant in Consilier juridic II.

Conditii de participare:

  • diploma de licenta in specialitate
  • 6 luni vechime in specialitate

Acte necesare:

  • Cerere de participare la examen in vederea promovarii
  • Adeverinta eliberata de angajator din care sa reiasa vechimea in specialitate
  • Copia actului de identitate
  • Raportul salariatului debutant potrivit Anexei nr.8 din HG 1336/2022

La examen pot participa angajatii Spitalului de Recuperare Neuromotorie “Dr. C. Barsan” Dezna care indeplinesc conditiile de participare.

Examenul de promovare consta în sustinerea unei probe interviu care are la baza evaluarea raportului salariatului debutant conform art. 86 din HG. Nr. 1336/2022.

Dosarele de inscriere la examen se depun la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Spitalului de Recuperare Dezna.

Documente: