telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201
Spitalul Dezna » Anunturi » Centralizator final

Centralizator final

Vineri, 08 Decembrie 2023

cu rezultatele obţinute pe probe

Nr.
crt

Cod candidat

Funcţia pt .care s-a susţinut concursul

Punctaj obţinut la proba scrisă

Punctaj obţinut la interviu

Punctaj
final

Rezultat

398

Muncitor calificat IV - Lenjereasa

90

83

86,50

ADMIS

2

400

Muncitor calificat IV – Bucatar

90

91

90,50

ADMIS

3

403

Muncitor calificat IV – Bucatar

85

76

80,50

RESPINS

4

404

Referent de specialitate III

65

87

76,00

ADMIS

Afişarea rezultatelor finale  s-a efectuat la data de 08.12.2023, ORA 14:30.

Documente: