telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201
Spitalul Dezna » Anunturi » Concurs / Examen pentru postul de director medical

Concurs / Examen pentru postul de director medical

Miercuri, 27 Iulie 2011

Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr.Corneliu Barsan" Dezna, cu sediul in Dezna, str. Sperantei, nr. 5, jud. Arad, in conformitate cu prevederile art.183 alin (1) din Legea nr. 95/2006 si Ordinul MSP nr.284/2007, organizeaza in data de 16.08.2011, orele 10**, concurs/examen pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director astfel:

 • 1 post director medical

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Recuperare Neuromotorie "Dr.Corneliu Barsan" Dezna.

La concursul de selectie se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil in Romania;
 2. nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
 3. sunt apti din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic);
 4. nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii 19/2000, privind sistemul public de pensii si alte drepturi sociale.
 5. nu au colaborat cu Securitatea inainte de anul 1989;

Criterii specifice pentru postul de director medical:

 1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina;
 2. sunt confirmati ca medic specialist ( cel putin 3 ani) sau medic primar;
 3. au cel putin 3 ani vechime in pregatirea de baza;

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. cerere de inscriere;
 2. copia a actului de identitate;
 3. copia legalizata a diplomei de licenta sau de absolvire, dupa caz;
 4. curriculum vitae;
 5. adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor dupa caz,
 6. cazierul judiciar;
 7. declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a inceput urmarirea penala asupra sa;
 8. declaratie pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 9. adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 10. copie legalizata a actelor (certificate de casatorie, etc.) prin care si-a schimbat numele, daca este cazul;
 11. proiectul/lucrarea de specialitate realizat de candidat;
 12. chitanta de achitare a taxei de inscriere la concurs

Taxa de inscriere : 200 lei

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul unitatii, până la 09.08.2011, ora 15**.

Comisia de concurs, in termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii « Admis » sau « Respins ».
Rezultatul studierii dosarelor de inscriere se afiseaza, la sediul institutiei, pe panoul din incinta.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor.
Contestaţia se rezolvă în timp de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Concursul este continuat de catre candidaţii al căror dosar a fost declarat admis si de catre candidatii care au depus contestatii. Daca ulterior comisia de solutionare a contestatiilor, stabileste respingerea dosarului, candidatul respectiv va fi descalificat indiferent de rezultatul probei urmatoare.

Concursul cuprinde urmatoarele probe:

 • test-grila de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului ;
 • sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe tema aleasa din domeniul de activitate a postului ;
 • interviu de selectie.

Relatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul unitatii sau la telefon 0257312727, de luni pana vineri intre orele 9-14.

Data,
27.07.2011

MANAGER
Ing. Malea Camelia