telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201
Spitalul Dezna » Anunturi » Dispozitia Nr 21 din data de 13.05.2021

Dispozitia Nr 21 din data de 13.05.2021

Joi, 13 Mai 2021

Managerul Spitalului de Recuperare Neuromotorie "dr. Corneliu Bârsan" Dezna, având in vedere:
  • prevederile Ordinului MS nr. 1100 / 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primate,

  • nota de fundamentare a tarifului pe zi de spitalizare folosit la calculul decontului de cheltuieli al pacientului înregistrata sub nr. 965/12.05.2021 ,
In temeiul art. 40   alin. 1 lit.( c)  din Legea nr. 53 / 2003   -   Codul Muncii , cu modificările si completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1: începând cu data de 17.05.2021 cheltuiala indirecta in cadrul calculului tarifului pe zi de spitalizare utilizat in cadrul Spitalului de Recuperare Neuromotorie "dr. Corneliu Bârsan" Dezna este de 572 lei.

Art.2: Tariful mai sus menţionat se va utiliza pentru stabilirea sumei din decontul de cheltuieli care se intocmeste pentru fiecare bolnav care se externează din unitate.

Art.3:    Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Biroul financiar-contabilitate, Biroul de internări si Compartimentul de evaluare si statistica medicala.

Art.4: Prezenta se comunica:
-   Biroului financiar-contabilitate,
-   Biroului de internări,
-   Compartimentului de evaluare si statistica medicala,

MANAGER
Dr. Margan Madalin Marius

Documente: