telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201
Spitalul Dezna » Anunturi » Dispozitia Nr 34 din data de 12.07.2021

Dispozitia Nr 34 din data de 12.07.2021

Luni, 12 Iulie 2021

Managerul Spitalului de Recuperare Neuromotorie “dr. Corneliu Barsan” Dezna , avand in vedere :

  • prevederile Ordinului MS nr. 1100 / 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primate,
  • nota de fundamentare a tarifului pe zi de spitalizare folosit la calculul decontului de cheltuieli al pacientului inregistrata sub nr. 1350/12.07.2021 ,

In temeiul art. 40 alin. 1 lit.( c) din Legea nr. 53 / 2003 - Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1: Incepand cu data de prezentei cheltuiala indirecta in cadrul calculului tarifului pe zi de spitalizare utilizat la Spitalul de Recuperare Neuromotorie “dr. Corneliu Barsan” Dezna este de 549 lei .

Art.2: Tariful mai sus mentionat se va utiliza pentru stabilirea sumei din decontul de cheltuieli care se intocmeste pentru fiecare bolnav care se externeaza din unitate.

Art.3: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Biroul financiar- contabilitate, Biroul de internari si Compartimentul de evaluare si statistica medicala.

Art.4: Prezenta se comunica:

  • Biroului financiar-contabilitate,
  • Biroului de internari,
  • Compartimentului de evaluare si statistica medicala.

MANAGER
Dr. Margan Madalin Marius

Documente: