telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201
Spitalul Dezna » Anunturi » Dispozitia Nr 37 din data de 12.01.2023

Dispozitia Nr 37 din data de 12.01.2023

Joi, 12 Ianuarie 2023

DISPOZITIA nr. 37
Din data de 12.01.2023

Managerul Spitalului de Recuperare Neuromotorie “Dr. Corneliu Barsan” Dezna, avand in vedere:

  • prevederile Ordinului MS nr. 1100 / 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite,
  • nota de fundamentare a tarifului pe zi de spitalizare folosit la calculul decontului de cheltuieli al pacientului inregistrata sub nr. 24/05.01.2023,

In temeiul art. 180 și 193 din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1: Incepand cu data prezentei cheltuiala indirecta in cadrul calculului tarifului pe zi de spitalizare utilizat la Spitalul de Recuperare Neuromotorie “Dr. Corneliu Barsan” Dezna este de 425 lei .

Art.2: Tariful mai sus mentionat se va utiliza pentru stabilirea sumei din decontul de cheltuieli care se intocmeste pentru fiecare bolnav care se externeaza din unitate.

Art.3: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Biroul financiar-contabilitate, Biroul de internari si Compartimentul de evaluare si statistica medicala.

Art.4: Prezenta se comunica:

  • Biroului financiar-contabilitate,
  • Biroului de internari,

MANAGER
Ec. Tripa Cosmina Laura

Vizat juridic
C.j. - Bica Flavia Diana

Documente: