telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201
Spitalul Dezna » Anunturi » Dispozitia Nr 4 din 06.01.2020

Dispozitia Nr 4 din 06.01.2020

Luni, 06 Ianuarie 2020

Managerul Spitalului de Recuperare Neuromotorie "dr. Corneliu Bârsan" Dezna, având in vedere:
  • prevederile Ordinului MS nr. 1100 / 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primate,

  • nota de fundamentare a tarifului pe zi de spitalizare folosit la calculul decontului de cheltuieli al pacientului înregistrata sub nr. 3322/12.12.2019 ,
In temeiul art. 40   alin. 1 lit.( c)  din Legea nr. 53 / 2003   -   Codul Muncii , cu modificările si completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1: începând cu data prezentei tariful pe zi de spitalizare utilizat in cadrul Spitalului de Recuperare Neuromotorie "dr. Corneliu Bârsan" Dezna este de 356 lei.

Art.2: Tariful mai sus menţionat se va utiliza pentru stabilirea sumei din decontul de cheltuieli care se intocmeste pentru fiecare bolnav care se externează din unitate.

Art.3:    Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Biroul financiar-contabilitate, Biroul de internări si Compartimentul de evaluare si statistica medicala.

Art.4: Prezenta se comunica:
-   Biroului financiar-contabilitate,
-   Biroului de internări,
-   Compartimentului de evaluare si statistica medicala,
-   Secretariatului unităţii.

MANAGER
Ec. TRIPA COSMINA LAURA

Documente: