telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201
Spitalul Dezna » Anunturi » Examen de promovare în grad profesional

Examen de promovare în grad profesional

Marți, 10 Octombrie 2017

Spitalul Recuperare Neuromotorie "dr. Corneliu Bârsan " Dezna, organizează în data de 24 octombrie 2017, orele 10:00, la sediul unităţii, examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcţii:

 • asistent medical generalist (PL),
 • asistent medical balneofizioterapie (PL),
 • referent de specialitate

Examenul de promovare consta în susţinerea unei probe scrise.

Bibliografia pentru asistent medical generalist:

 1. Lucretia Titirca : Urgentele medico -chirurgicalc.Ed. Medicala Bucureşti 2016.
 2. Lucretia Titirca:Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenţii medicali.Ed. Viata Medicala Romaneasca Bucureşti 2015
 3. Ghid de nursing cu tehnici de evaluare si îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale (Volumul I) - Lucretia Titirca

Bibliografia pentru asistent medical balneofizioterapie:

 1. Sbenghe, Kinetologia profilactica, terapeutica si de recuperare, Ed.Medicala, 1987.
 2. Kiss I: Fiziokinetoterapie si recuperare medicala. Ed Med., Bucureşti, 2002, ISBN 973-39-0338-8.
 3. Radulescu A.: Electroterapia, Editura Medicala, Bucureşti, 2016.
 4. Lucretia Titirca:Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenţii medicali.Ed. Viata Medicala Romaneasca Bucureşti 2001

Bibliografia pentru referent de specialitate:

 1. Legea nr. 53 / 2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare ,
 2. Ordinul MS nr. 870 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare,
 3. HG nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare,
 4. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Informaţii suplimentare, se pot obţine de la Compartiment RUNOS din unitate.

Documente: