telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201
Spitalul Dezna » Anunturi » Utilizarea Cardului Electronic de Asigurari de Sanatate

Utilizarea Cardului Electronic de Asigurari de Sanatate

Marți, 28 Aprilie 2015

Incepand cu 1 mai 2015, internarea pacientilor la Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr.Corneliu Barsan" Dezna se va face pe baza Cardului Electronic de Asigurari de Sanatate sau pe baza adeverintei de asigurat.

Persoanele care, din motive religioase sau de conştiinţă, refuză utilizarea cardului de sănătate, vor solicita, la casa de asigurări de sănatate în evidenţa căreia se află, o adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate. Această adeverinţă are valabilitatea de 3 luni.

In asistenţa medicală spitalicească utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face, astfel:

a) pentru spitalizarea continuă utilizarea cardului  de sănătate se face la internarea și externarea din spital, cu excepţia următoarelor situaţii:
  • la internare în spital, dacă criteriul la internare este urgenţă medico-chirurgicală

  • la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital şi la internare, ca şi caz transferat

  • la externare, pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului.