telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201

Protectia Datelor cu Caracter Personal

În exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele vizate se pot adresa Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, Romania, Telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, e-mail e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Orice solicitare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal adresată Spitalului de Recuperare Neuromotorie  "Dr.Corneliu Barsan" trebuie să fie formulată în scris, datată şi semnată. Aceasta poate fi depusă la secretariatul spitalului sau transmisă la adresa de e-mail relații.publice@spitaluldezna.ro. Programul de lucru al secretariatului este intre orele 9-16

Documente: